Personvern & Cookie Policy

Skaff deg ny kompetanse.

Vi på AHO gjør to moduler på våre videreutdanningsmastere tilgjengelig for deg som er arbeidsledig eller permitert. Undervisningen er et nettbasert deltidsstudium som går over seks uker. Det betyr at du kan bruke ventetiden til å skaffe deg ny kompetanse og bygge nettverk.

Modulene er del av våre to etablerte videreutdanninsmastere innen Urbanisme og Arkitekturvern. Disse utvides nå slik at de som er ledige eller permiterte, kan bruke tiden til å utvide sin kompetanse. Studentene har forskjellig bakgrunn, og du har gode muligheter til å knytte nye kontakter innen ditt fagområde.

Master i arkitekturvern samarbeider med master i urbanisme og er en plattform for faggruppene innenfor urbanisme, planlegging og bygningsvern.

Undervisningen er 100% nettbasert og går over seks uker. Søkere i hele Norge kan delta. Studiet er uten kostnad for deg som er arbeidsledig eller permitert.

Nettbaserte moduler


Urbanisme

Modul MURB8: Bypolitikk, planlegging og styring
Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Vi ser på offentlig og privat samspill i dagens byutvikling.

Denne modulen er rettet mot arkitekter og andre praktiserende innen byutvikling. Dette omfatter privatpraktiserende arkitekter og andre konsulenter, men også offentlig ansatte i kommuner, fylker og statsadministrasjonen.

Mer info om modulen her:

MURB8 >>

Fakta & Søknad.

Studiestart: 26.08.2020

Varighet: 6 uker

Studiepoeng: 6

Kostnad: Ingen kostnad

Søknad: Det er fortløpende opptak frem til studiestart den 26. august. Vi anbefaler deg derfor å søke så raskt som mulig.

Opptakskrav: Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet. Relevant yrkeserfaring (individuell vurdering). Mastergrad (min. 300 studiepoeng) kan veie opp for manglende yrkeserfaring. Arbeidsledige og permiterte prioriteres.

Send din søknad her:

Urbanisme >>Arkitekturvern >>

Om AHO.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo holder til i et tidligere industribygg med Grünerløkka som nærmeste nabo. Skolen har stor internasjonal kontaktflate og er svært anerkjent innen sine fagfelt. Både lærere og studenter rangerer AHO på topp av statistikken for tilfredshet.

Les mer om videreutdanningsmaster på AHO her:

Har du spørsmål?

Lurer du på praktiske detaljer rundt søknad og opptak? Eller har du konkrete spørsmål rundt studiet? Vår rådgiver Marianne Fredhjem hjelper deg med de fleste praktiske spørsmål. Kontakt Marianne på evu@aho.no Hun svarer deg så snart hun kan.

URBANISME

ARKITEKTURVERN

Arkitekturvern.

Modul MARV8: Vern, politikk og administrasjon.
Studentene får nær kjennskap til berøringspunktene mellom offentlig og privat sektor med tanke på kulturminneforvaltning.

Den viktigste målgruppen er arkitekter, kulturminneforvaltere og lignende faggrupper som til daglig jobber med bevaring og gjenbruk. Modulen passer også søkere med teknisk bakgrunn, som ingeniører og arealplanleggere, ettersom deres arbeidsoppgaver for tiden rettes mer mot bærekraft og resirkulering. 

Mer info om modulen her:

MARV8 >>Urbanisme MURB8 >>Arkitekturvern MARV8 >>Send søknad >>Send søknad >>